Katsastukset

Veneiden katsastukset hoitaa Kotkan Veneseura. Veneen katsastus on Suomen purjehdus- ja veneilyliiton organisoimaa toimintaa, jota suorittavat seurojen liiton kouluttamat venekatsastajat. Venekatsastus on veneilijälle vapaaehtoista.

Seuran venekatsastaja ei ole viranomainen eikä ole katsastuksista oikeudellisessa vastuussa. Katsastaja vakuuttaa allekirjoituksellaan, että on suorittanut katsastuksen Suomen purjehdus ja veneilyliiton katsastusohjeiden mukaan ja omistaja allekirjoituksellaan että on antanut oikeat tiedot.
Venekatsastuksissa on kaksi vaihetta, vuosittainen varustekatsastus sekä viiden vuoden välein tehtävä runkokatsastus.

Runkokatsastus suoritetaan maissa, jossa katsotaan veneen vedenalaiset osat sekä sisäpuolelta akselisto, koneisto, tankit, sähköt ym. Varustekatsastus suoritetaan aluksen ollessa vedessä täysin varustettuna. Erityistä huomiota kiinnitetään turvallisuuteen.

Venekatsastus lisää omalta osaltaan turvallisuutta. Lisäksi monet vakuutusyhtiöt antavat alennusta veneen vakuutusmaksusta Katsastusluokkia on neljä, joista luokka 3 on yleisin, yli 90% kaikista veneseurojen Kotkassa katsastamista veneistä kuuluu tähän luokkaan. Luokan valintaan vaikuttaa veneen koko, rakenne, varustus sekä vesialue missä liikutaan.

Katsastuskohteet ja varusteet (pdf)

Katsastusluokat

Katsastusluokka 1: Avomeri, avomeriolosuhteisiin rakenteeltaan ja kunnoltaan soveltuvat täysin katetut veneet.

Katsastusluokka 2: Rannikko, meriolosuhteisiin rannikon läheisyydessä rakenteeltaan ja kunnoltaaan soveltuvat veneet. Veneen on oltava katettu, vahvasti rakennettu ja tarvittavan omavarainen.

Katsastusluokka 3: Saaristo, saaristoon ja sisävesille rakenteeltaan ja kunnnoltaan soveltuvat veneet. Veneen on oltava kajuutallinen tai HT-vene, jossa on yöpymismahdollisuus.

Katsastusluokka 4: Suojaisat vesialueet, suojaisille vesialueille rakenteelltaan ja kunnoltaan soveltuvat veneet. Vene voi olla HT-, tuulilasi-, tai avovene.

Katsastusmateriaalit:

Katsastuspöytäkirja 1kpl

Venetodistus 1 kpl

Katsastustarra 1 kpl (maksuton)

Kotkan Veneseuran katsastajat:
Katsastusvastaava: Harri Ahvenainen
Soita ja sovi katsastusaika.
Harri Ahvenainen 0400 155 471
Mikko Posti 050 413 0513
Petri Kääriä 050 594 4963