Historia

Moottoriveneseuran synty

Kotkan moottoriveneseuran (kms) perustava kokous pidettiin 26. päivänä helmikuuta 1961. Tilaisuuteen osallistui 56 kiinnostunutta. Kokouksessa hyväksyttiin seuran perustamisasiakirja ja seuran säännöt.

Seuran ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Nuutti Piipari ja ensimmäiseen johtokuntaan valittiin Veikko Haapasalo, Leo Harjunpää, Johan Laakso, Kullervo Marttila, Jaakko Ollikainen, Olavi Paronen, Veikko Suomalainen, Pentti Vesalainen ja Esko Yrjölä.

 

Seuran tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Kotkassa ja sen lähiympäristössä moottoriveneenomistajien keskeistä yhteenkuuluvuutta, toimia heidän moottoriveneisiin kohdistuvien yhteisten etujen esille saamiseksi ja edistämiseksi, tehdä niistä esityksiä ja antaa lausuntoja, sekä järjestää valistustilaisuuksia merellä liikkumistaidon kohottamiseksi.
Seura perustettiin 26.2.1961. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Nuutti Piipari. Seuran ensimmäiset tehtävät olivat talvisäilytyspaikkojen järjestely, kalustohankinnat , poltto-aine ja voiteluainekaupan järjestelyt. Jäseneksi pääsivät aluksi Kotkalaiset henkilöt, jotka omistivat moottoriveneen, mutta 1972 tehtiin lisäys, jotta mukaan pääsevät henkilöt, jotka tuntevat kiinnostusta seuran toimintaa kohtaan. Perustamisvuonna jäseniä oli 346 henkilöä.
Venesatamien kehittämisessä yhteistyö Kotkan kaupungin kanssa on ollut tuloksellista. Seuran 3 rantatoimikuntaa, Sapokka, Hovinsaari ja Metsola tuovat esiin korjaustarpeita johtokunnalle, joka neuvottelee niistä kaupungin kanssa. Kaupunki on rakentanut joka rantaan nostoluiskat. Seura hankki ensimmäisen nostokärrynsä jo vuonna 1962, mutta vuonna 1988 miesvoima korvattiin konevoimalla. Silloin seura hankki oman ensimmäisen traktorinsa. Traktori oli 4-veto belarus. Se helpotti nostotoimintaa ja mahdollisti veneiden kuljetuksen kauemmaksikin rannasta. Seuran uusin traktori, järjestyksessään neljäs, saatiin käyttöön keväällä 2015. Se yhdessä järeämmän trailerin kanssa mahdollistaa jo n.10tonnin painoisten veneiden käsittelyn.

Jakeluasema
Veneiden hankalan poltto-aine jakelun takia seura koki tehtäväkseen järjestää veneilijöille jakelu-aseman. Asema avattiinkin jo vuonna 1963 keväällä. Poltto-aineiden lisäksi veneilijöitä on ilahdutettu keskioluella vuodesta 1996 lähtien. Asema toimii automaatin kanssa 24h ympäri vuoden. Kesällä 2004 avattiin uusi jakeluasema uuteen paikkaan Sapokan aallonmurtajalle.

Seuran lippu
Ensimmäinen viiri seuralle hankittiin vuonna 1962. Oman lipun suunnittelu aloitettiin pian tämän jälkeen. Kauppa- ja teollisuusministeriö vahvisti arkkitehti Mikko Enegrenin suunnitteleman lipun käyttö-oikeuden 1965. Vihkimisen toimitti Kotkan Merenkulkukoulun rehtori Raimo Louhes. 1972 seuralle hankittiin ansioituneille jäsenille luovutettava pienois-standardi.

Koulutustoiminta
Seura on kokenut alusta saakka tehtäväkseen järjestää seuranjäsenille valistus- ja koulutustoimintaa. Järjestelmällinen koulutustoiminta alkoi v. 1966 yhdessä itä-suomen laivapäällystöliiton ja kotkan pursiseuran kanssa. Tuolloin järjestettiin merenkulun alkeis-kurssi. Nykyisin seura järjestää koulutusta tarpeen mukaan.

Harrastustoiminta
Veneilykausi alkaa perinteisesti helsingin venemessuilla helmikuussa, johon seura on jo useamman vuoden ajan järjestänyt retken. Perinteeksi on myös muodostunut veneretket kesänaikana omilla veneillä. Tehtävät retket sisältää tutustumista esimerkiksi paikallisiin nähtävyyksiin. Seura on myös järjestänyt erilaisia risteilyretkiä jäsenilleen.
Kotkan moottoriveneseura ry on kehittyvä veneilijöiden etuja ajava seura. Sen toiminta tähtää veneilijöiden tarpeiden, mutta myös turvallisuudesta ja osaamisesta huolehtimiseen.

Laituripaikat
Seura osti vuonna 2008 Kotkan Kaupungilta Metsolan ja Hovinsaaren venesatamien laiturit ja vuokraa noin 600 laituripaikkaa satamissa.
Talvisäilytysalueet tulivat myös Hovinsaarella ja Metsolassa seuran hoitoon. Vuonna 2015 seura aloitti Sapokan talvisäilytysalueen hoidon. Nykyään Hovinsaaren talvisäilytys tapahtuu Metsolassa.