Kuuttinki

Kuuttinki

Kotkan Moottoriveneseuran jäsenille tarkoitettu saaripaikka.

Saaripaikka sijaitsee Neuvottoman edustalla Googlen palvelinkeskuksen kohdalta etelään ja hieman länteen noin 2,4 km (1,3 Nm) etäisyydellä mantereesta.
Seuran kesäpaikka on Kuuttingin saaren pohjoispäässä olevassa lahdessa.
Palstan pinta-ala on noin 2 hehtaaria.
Saaripaikka on tarkoitettu Kotkan Moottoriveneseuran venekunnille. Ystäviä voi ottaa omaan veneeseen mukaan, mutta vieraat eivät voi tulla omilla veneillään.
Palstalla on vanha päärakennus (250 m²) ja lisäksi sauna, grillikatos sekä puuvaja päärakennuksen takana. Tontilla on myös porakaivo, jonka veden riittävyys on kuitenkin huono. Syksyllä 2020 on asennettu käänteisosmoosilaite, eli käyttövettä saa sen avulla niin, että kaikkea tarvittavaa vettä ei tarvitse tuoda maista.
Kalastusoikeuksia on Neuvottoman kalastuskunnassa.
Kalastuksesta on laadittu omat säännöt.

Kaikki jäsenet ovat tervetulleita!

Käyttäydytään niin että otetaan muut saaressa olijat huomioon, jotta saaressa säilyisi hyvä ja reilu meininki.

Tervetuloa Kuuttinkiin!

Ajo-ohjeet

1. Väylä (syväys n.1,5m) kulkee Saunaniemen puoleisesta aukosta.

3. Kun olet ohittanut Saunaniemen, käänny niemen suuntaan vasemmalle.

4. Älä aja aukolta suoraan päärakennuksen laituriin, vaan aja Saunaniemen suuntaisesti ja käänny päärakennuksen laiturin kohdalta kohti laituria.

5. Huom! Väyläviiva ei perustu tarkkoihin mittauksiin. Navigoi varovaisesti! Seura ei vastaa mahdollista  vahingoista

 

Avain

Saunan ovessa on iloq-lukko. Saarimaksun 30€ maksamalla saa olemassa olevaan iloq-avaimeen oikeudet Kuutingin saunaan. Iloq-avaimen pantti on lisäksi 70€, mikäli avainta ei valmiina ole. Lue lisää lukitusjärjestelmästä.

Ajankohtaista

Kuuttingin järjestyssäännöt

 1. Maihinnousuun ovat oikeutetut ainoastaan seuran jäsenet ja heidän veneessä mukana oleva seurueensa. Jäsen vastaa seurueensa käyttäytymisestä.
 2. Laituripaikkoja ei saa varata. Vapaana olevaan paikkaan voi sijoittaa oman veneensä. Poikkeuksen tekee vene, joka kokonsa ja syväyksensä puolesta voi vain sijoittua määrättyyn paikkaan.
 3. Kuuttingin sauna on jäsenten käytettävissä. Tarkemmat saunan käyttöohjeet ovat saunatiloissa.
 4. Kävijöiden tulee käsitellä seuran omistamaa kiinteistöä ja irtaimistoa asiaankuuluvalla huolellisuudella.
 5. Jokaisen vierailijan tulee noudattaa hyvää järjestystä ja ehdotonta siisteyttä. Jätteiden jättäminen saareen tai upottaminen sekä veneen wc:n tyhjentäminen satama-alueelle tai saaren käymälöihin on kielletty.
 6. Kalastuksesta on erillinen ohje.
 7. Liikuttaessa Kuuttingissa tulee jokaisen ottaa huomioon saaren muut asukkaat ja välttää liikkumista oman alueen ulkopuolella.
 8. Saaren kasvillisuutta ja linnustoa on kaikin tavoin suojeltava ja vaalittava. Puiden kaataminen on kielletty. Pyritään käyttämään valmiita polkuja luonnossa.
 9. Satamassa on koirat ja kissat pidettävä kytkettyinä ja veneen päällikön on huolehdittava siitä, ettei kotieläimistä aiheudu haittaa ja häiriötä.
 10. Jokainen jäsen on oikeutettu lunastamaan Kuuttingin saunanavaimen. Avain on henkilökohtainen ja sen luovuttaminen seuran ulkopuoliselle on kielletty.
 11. Tulenteko on sallittu vain siihen varatuilla paikoilla. Poistuttaessa saaresta on huolehdittava siitä, että tuli kaikissa tulisijoissa ja grilleissä on varmasti sammunut.
 12. Moottorin tai generaattorin tarpeeton käyttö on satamassa oltaessa kielletty.
 13. Laitureilla on suotava yörauha sitä haluaville. Arkena klo 23-07 ja viikonloppuina klo 24 -08 on kaikenlaista ylimääräistä ääntä laiturialueella tai sen läheisyydessä vältettävä.
 14. Veneet kiinnittyvät poijuihin ja laitureihin omalla vastuulla. Seura ei ole vastuussa mahdollisista vahingoista.
 15. Ampuma-aseiden tuonti Kuuttinkiin ja niiden käyttö on kielletty.
 16. Näiden sääntöjen rikkomisesta voidaan rikkojalle antaa seuran hallituksen määräämä rangaistus.
 17. Naapurissa olevan yksityismökin omistajalle on varattu yksi venepaikka. Tämä on voimassa vain nykyisen mökin omistajan kanssa.
 18. Päärakennuksesta on vuokrattavissa huoneita. Tarvittaessa rakennusta käytetään seuran tapahtumissa

Nämä järjestyssäännöt  astuvat voimaan Kotkan Moottoriveneseura ry:n johtokunnan päätöksellä 16.05.2022.

Toimitaan kaikki yhdessä niin että saaressa säilyy hyvä ja reilu meininki !