Seurainfo

Kotkan Moottoriveneseura ry toimintaa vuodesta 1961 lähtien

Kotka on meri- ja merenkulkukaupunki ja myös pienveneily on siellä perinteikästä. Vene on ollut monelle kotkalaiselle tärkeä liikenneväline, kun työpaikat ja asunnot ovat olleet vesimatkojen päässä. Vapaa – ajat on vietetty terveellisesti vesillä ja saariretkillä. Kalastus on antanut ruokavalioon tärkeän lisän. Matkanteko oli kuitenkin rajoitettua siihen aikaan, kun pienveneet liikkuivat soutamalla tai korkeintaan purjeen avulla. Moottoriveneiden yleistyttyä oli mahdollisuus päästä pidemmälle ja vähemmällä vaivalla, mutta samalla lisääntyi myös yleisen valistuksen tarve.

Purjehtijat olivat liittyneet yhteen jo 1888 perustaen Kotkan Pursiseuran. Tähän seuraan on myöhemmin perustettu myös moottorivenejaosto, mutta luokkavaatimukset ovat olleet niin suuret, että tavallisen pienen moottoriveneen omistaja on jäänyt ulkopuolelle.

Jo vanhastaan ovat kotkalaiset tottuneet käyttämään satama- ja talvisäilytyspaikkanaan Sapokan lahtea ympäristöineen. Veneitä oli myös uimalaitoksen rannassa. Kalarannassa oli kaupungin laituri pienveneille, ja purjeveneet olivat ankkurissa Vasikkasaaressa. Vapaat rannat siirtyivät kuitenkin enenevässä määrin laivakulun ja teollisuuden käyttöön. Samanaikaisesti veneenomistus yleistyi elintason noustessa. Kaikkialla alkoi olla tungosta. Kun 1950 – luvun lopulla veneilijöitä näytti uhkaavan häätö myös Sapokasta, lähti alkuun yhteistoiminta, joka johti Kotkan Moottoriveneseuran perustamiseen vuonna 1961.

Kotkan Moottoriveneseura perustettiin siis pienveneilijöiden aloitteesta ajamaan seuran jäsenten etuja. Yhä edelleen Yhdistyksen tarkoitus on edistää kotkassa ja sen lähiympäristössä moottoriveneenomistajien keskeistä yhteenkuuluvaisuutta, toimia heidän moottoriveneisiin kohdistuvien yhteisten etujen esille saamiseksi ja edistämiseksi, tehdä niistä esityksiä ja antaa lausuntoja sekä järjestää valistustilaisuuksia merellä liikkumistaidon kohottamiseksi.

Kotkan Moottoriveneseura on kotkalainen veneilystä kiinnostuneiden yhdistys.
Kotkan Moottoriveneseura on yksi kolmesta jäsenmäärältään suurimmasta kotkalaisesta veneseurasta, toiset kaksi ovat Kotkan Pursiseura ja Kymen Navigaattorit. Kotkan Moottoriveneseura ry on kuten nimestäkin voidaan päätellä moottoriveneiljöiden perustama. Alkujaan ei jäseneksi päässyt kuin ainoastaan kotkalaiset veneilijät jotka omistivat moottoriveneen. Vuonna 1972 sääntöjä muutettiin kuitenkin niin että jäseneksi pääsevät kaikki jotka tuntevat seuramme toimintaa kohtaan kiinnostusta. Jäsenmäärä on nykyisin noin 1000 jäsentä. Kotkan Moottoriveneseura on nk. yleisveneilyseura jonka toimintaan kuuluvat muun muassa: veneiden nosto- ja laskutoiminta, retkeily- ja vapaa-ajantoiminta sekä veneiden turvakatsastukset.

Nimestään huolimatta ovat kaikki veneilijät tervetulleita riippumatta siitä millä energialla alus liikkuu.

Venesatamien kehittämistyössä tekee yhdistys yhteistyötä Kotkan kaupungin kanssa. Seuran rantatoimikunnat esittävät kehittämis- ja korjaustarpeista johtokunnalle joka neuvottelee niistä kaupungin kanssa.

Seuralla on myös Kuuttingin saaritukikohta josta toivotaan muodostuvan jäsenille mieluisa vapaa-ajan viettopaikka.

 Vapaa-ajan toiminta
Retkely- ja vapaa-ajan toimikunta järjestää retkeily-ja vapaa-ajan toimintaa. Toimintakalenterissaon muun muassa joka vuotinen Venemessuretki helmikuussa ja joka kesäinen veneretki Suomenlahden eteläpuolelle. Viron veneretket ovat viimevuosina suuntautuneet Vergiin. Muut vapaa-ajan tapahtumat keskittyvät pitkälti yhdistyksen kesäpaikkaan Kuuttinkiin. Retkeily-ja vapaa-ajan toimikunta ottaa mielellään vastaan ehdotuksia retkien kohteista ja muista tapahtumista.

Kuuttinki
Vuonna 2008 yhdistys hankki omistukseensa saaritukikohdan Kuutingin saaresta. Paikka ostettiin Kotkan Opiston oppilasyhditykseltä. Kesäpaikka sijaitsee Googlen palvelinkeskuken kohdalta noin kaksi kilometriä etelään ja hieman länteen. Yhdistyksen paikka on saaren pohjoispäässä  olevassa lahdessa. Purjehduskaudella 2009 on lahteen saatu uusi laituri, sisään tuloväylää on ruopattu. Tontilla on vanhahko päärakennus ja sauna. Sauna on jäsenten käytössä, saunan avaimen voi lunastaa asemalta.

Yhdistyksen lippu ja viiri
Yhdistyksellä on oma perälippu jonka on suunnitellut Arkkitehti Mikko Enegren. Lippu vihittiinkäyttöön 1965. Ensimmäinen viiri hankittiin yhdistykselle jo seuraavana vuonna perustamisesta 1962. Lippuja ja viirejä on myytävänä seuran toimistolla. Tiedustelut 050 5160805.

Tule mukaan toimintaan! tule kanssamme kehittämään seuraa, kerro meille mielipiteesi vain yhdessä toimien teemme seurasta entistäkin paremman!